Hoogste punt Oceanco MW1

Contouren jachthal duidelijk zichtbaar

De afgelopen maanden zijn sloopwerkzaamheden aan de bestaande jachthal van Oceanco uitgevoerd. De bestaande dak- en gevelbeplatingen en de spantconstructie zijn verwijderd. Vervolgens zijn de funderingen, de staalconstructie van de nieuwe technische ruimte en de eerste bovendakse spanten gemonteerd. De montage van de spantconstructie bovenop de jachthal maakt het mogelijk om de maximale vrije hoogte te benutten. En hiermee is het hoogste punt van de jachthal bereikt!

Tijdens de feestelijke viering zijn alle bouwplaatsmedewerkers door de directie van Oceanco bedankt voor het voorspoedige verloop van de huidige werkzaamheden. “Ik heb de ontwikkeling gezien van een team dat het samen wil doen. Dat op 17 februari een commitment is aangegaan om ervoor te zorgen dat volgend jaar maart hier een jacht in kan”, aldus Arie van Andel. De vaart van de werkzaamheden zit er goed in. De komende maanden zullen de werkzaamheden op diverse onderdelen uitbreiden, zoals de gevelrenovatie van de laagbouw. 

De huidige hal van Oceanco wordt met 3,65 meter verhoogd en met 4,5 meter te verlengd. Op deze manier voldoet de hal aan de wensen van de markt, waar steeds meer vraag is naar grotere jachten. Het gebouw wordt tegelijkertijd verduurzaamd, door zonnepanelen toe te passen en door het verbeteren van de isolatiewaarden van de gevels en het dak.
 

Andere nieuwsberichten