Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Bij Cordeel is duurzaam ondernemen geen modetrend, maar een integraal onderdeel van alles wat we doen. Onze missie? Bouwen aan een slimmere, groenere toekomst. Daarom bezitten we al jaren het ISO 14001-certificaat voor milieumanagement, en wordt er binnen de Cordeel Group actief gestuurd en gerapporteerd op meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s). We lichten onze strategie, doelstellingen en voortgang op het gebied van duurzaamheid periodiek toe in een overzichtelijk duurzaamheidsrapport.

Duurzaamheidsstrategie

Een betere toekomst, dat is ons streven. Om dat te bereiken, maken we samen met onze partners werk van duurzaamheid. En gaan we actief het gesprek aan om te ontdekken hoe we positieve verandering mogelijk maken. We zijn vastbesloten om de milieu-impact van onze activiteiten flink te verminderen. Uiteraard is dat een geleidelijk proces, maar we werken en innoveren hard om zo snel mogelijk stappen te zetten.

Zonnepanelen bouwkeet
BlueCity Rotterda Terras
Duurzaam

Een greep van enkele duurzame ontwikkelingen

BREEAM-projecten 
We bouwen en ontwikkelen regelmatig gebouwen met hoge duurzaamheidsambities, waaronder BREEAM-projecten met verschillende certificeringsniveaus. Onze eigen BREEAM-experts werken hiervoor samen met externe adviseurs en bepalen in overleg met de opdrachtgever de doelstellingen. Daarnaast zijn we bekend met het combineren van certificeringen zoals GPR en WELL, en met het verkrijgen van MIA\Vamil-subsidies.

Fossielvrije diesel
Voor niet-elektrisch materieel en aggregaten maken we uitsluitend gebruik van HVO100-diesel. Deze diesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van plantaardige oliën, afgewerkt frituurvet en restafval. Dankzij fossielvrije diesel hebben we de CO2-uitstoot op de bouwplaats al met 89 procent weten te verlagen. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) nam flink af. Het concrete resultaat: een vermindering van een kwart miljoen kilogram CO2-uitstoot per jaar!

Elektrische wielladers van Volvo
Samen met C-rental breidden we ons machinepark recent uit met gloednieuwe Volvo L25 Electric-wielladers. Hypermoderne 100% elektrische machines die indrukwekkende prestaties neerzetten zonder ook maar een zuchtje CO2 uit te stoten. Krachtig én groen. Dat schept extra kansen voor bouwprojecten in steden, bij Natura 2000-gebieden en op geluidsgevoelige locaties.

Een tweede leven
Circulair bouwen wordt steeds belangrijker en dat vinden wij heel logisch. We werkten onlangs aan een project voor UBQ, een innovatief bedrijf dat niet-recyclebaar huishoudelijk afval alsnog weet te recyclen. We stelden voor om gipsplaten uit oude gedemonteerde gebouwen te hergebruiken. Samen met Van der Wiel Complete Afbouw en Knauf gaven we 1.000 m2 aan gipsplaten een tweede leven. Daarmee bespaarden we op nieuwe bouwmaterialen en verlaagden we de totale milieu-impact van het project aanzienlijk.

Circulaire aanpak voor circulaire hub BlueCity
BlueCity, dé circulaire hub van Nederland, koos voor Cordeel voor de renovatie van hun buitenterras. Daarbij wilden we de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Het staal is afkomstig van een voormalig gasplatform op de Noordzee, en ook de houten balken en het plaatmateriaal werden eerder gebruikt. Verder hebben we de banken en kozijnen in onze eigen werkplaats vervaardigd. De deuren zijn afkomstig uit onze eigen opslag. Een verrassend duurzame aanpak, mede dankzij de snelle service van ons eigen Vastgoedserviceteam.

Solar Frame voor zonnestroom op bouwplaats
Een bouwkeet heeft natuurlijk stroom nodig. Om onze ketenparken minder afhankelijk te maken van het net of van aggregaten, doen we een pilot op onze locatie in Vlissingen. Het idee: een robuust frame met zonnepanelen van Custom Containers dat bouwketen van groene stroom voorziet. Het stevige frame maakt demontage en transport van de panelen eenvoudig, terwijl de flexibele positionering efficiënte energieopwekking garandeert. Door op deze wijze de onbenutte daken van ketenparken te gebruiken, kunnen we de energietransitie nog meer versnellen.

Duurzaamheidsrapport

 

Focuspunten voor de toekomst 

  • Zero-emissiebouwplaats: We streven ernaar ons bouwmaterieel steeds meer te elektrificeren. Zolang nog niet al ons materieel elektrisch en emissievrij is, gebruiken we HVO100-diesel als transitiebrandstof. Daarnaast willen we duurzame energieopwekking en -monitoring implementeren op al onze bouwplaatsen.
  • Kantoren en transport: We werken toe naar een volledig elektrisch wagenpark. Al onze kantoren zijn voorzien van zonnepanelen, en ons hoofdkantoor in Zwijndrecht beschikt inmiddels over een warmte-koudeopslagsysteem. Waar mogelijk willen we uiteindelijk geheel van het gas af.
  • Materiaalgebruik: Het is van groot belang om de milieu-impact van bouwmateriaal verder te verlagen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden van biobased materialen en demonteerbare constructies. Ook streven we ernaar materialenpaspoorten voor gebouwen te implementeren.
  • Ketensamenwerking: Veelomvattende duurzaamheidsdoelen behaal je niet in je eentje. Samenwerking met onderaannemers en leveranciers is van essentieel belang. Door elkaars expertise optimaal te benutten, kunnen we weloverwogen keuzes maken op het gebied van duurzaamheid.

 

CO2 prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Als onderdeel van de Cordeel Group werken ook wij aan het verlagen van onze CO2-uitstoot. De CO2-Prestatieladder, een concreet certificatieschema, helpt ons dit doel te bereiken. Met deze handige tool kunnen we praktische maatregelen treffen, kennis delen en innoveren. Het is onze ambitie om eind 2027 een CO2-uitstoot van nul te bereiken.

Meer weten over onze groene doelen? Hieronder leest u meer over onze CO2-voetafdruk, onze campagnes en doelstellingen, en initiatieven binnen de bouwsector waar wij ons voor inzetten.