HVO100

Cordeel Nederland stapt volledig over op hernieuwbare diesel (HVO100) voor al haar bouwplaatsen en realiseert hierbinnen een 89% CO2-reductie (en meer)!

Als Cordeel Nederland hebben we een ontzettend mooie stap weten te maken richting onze missie; “building a passionate CO2 free future”. Doordat we vanaf heden alleen nog maar hernieuwbare HVO100 diesel inkopen voor het materieel en aggregaten op onze bouwplaatsen, hebben we hierin onze CO2 uitstoot weten te reduceren met 89% ten opzichte van reguliere diesel. Dit betekent dat we omgerekend jaarlijks meer dan 280 ton CO2 minder uitstoten, oftewel meer dan een kwart miljoen kilogram CO2 per jaar besparen! Dit kost meer dan reguliere diesel, maar de CO2 besparing die hier tegenover staat vinden wij het dubbel en dwars waard!

Wat is hernieuwbare HVO100 diesel?

Dit is een synthetische biobrandstof onder de EN15940 norm, voor 100% bestaande uit met waterstof behandelde plantaardige afvaloliën (HVO = ‘Hydrated Vegetable Oil’). Door deze afvaloliën te gebruiken en te behandelen met waterstof, is het over de gehele levenscyclus (‘well-to-wheel’) gelukt 89% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met reguliere diesel. Daarnaast zorgt deze brandstof voor 10-38% fijnstof-reductie, 5-37% NOx-reductie en meer dan 99% zwavel-reductie. De verantwoorde herkomst van de materialen voor de productie van HVO100 worden gewaarborgd met een ISCC-EU certificaat. HVO100 leidt tot een efficiënte verbranding, kan probleemloos worden toegepast in extreme temperaturen en is zonder aanpassing volledig toepasbaar in elk dieselvoertuig.

En nu?

Uiteindelijk is ons doel richting een volledig emissieloze bouwplaats te geraken, waarbij elektrificatie en mogelijk waterstof een belangrijke rol zullen gaan spelen. Echter is dit momenteel nog niet volledig realistisch. Daarom zijn we blij als tussenstap met HVO100, als transitiebrandstof, nu al een grote stap te kunnen zetten in het beperken van de negatieve impact op het milieu van onze bouwactiviteiten. Daarnaast zullen we continu blijven onderzoeken hoe duurzamer te kunnen werken in de toekomst, waarbij vanzelfsprekend ook het materiaalgebruik en circulariteit een belangrijke rol spelen. Gelukkig zijn we als Cordeel Nederland niet vies van grote uitdagingen!

Andere nieuwsberichten