Hoofdkantoor DOW Benelux Terneuzen

DOW Diamond Center BREEAM gecertificeerd

Het Dow Diamond Center in Terneuzen heeft het BREEAM VERY GOOD certificaat ontvangen. Het gebouw is beoordeeld op basis van het schema: Nieuwbouw en Renovatie Opleverfase 2014.

Het voldoen aan de BREEAM-eisen begint al in de ontwerpfase van een project. Bij het DOW Diamond Center is er bijvoorbeeld rekening gehouden met eventuele uitbreiding van het gebouw. De flexibele indeling van het gebouw en de installaties die hierop zijn afgestemd maken het gebouw gereed voor de toekomst. Verder zijn de van daglichtafhankelijke LED-verlichting, luchtwarmtepompen met warmtewisselaar, zonnepanelen, lage ZTA-waarde beglazing als innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen toegepast.

Tijdens het bouwproces zijn de nodige maatregelen getroffen in het kader van de BREEAM. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van prefabonderdelen. Hiermee is bijvoorbeeld het bouwafval beperkt. De bouwafvalstromen zijn door een gecertificeerd afvalverwerker afgevoerd en vervolgens voor meer dan 80% gerecycled.

BREEAM-NL
Sinds 2009 is BREEAM-NL de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met deze methode kunnen projecten worden beoordeeld op integrale duurzaamheid. BREEAM-NL beoordeelt het project op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Iedere categorie draagt voor een gedeelte bij aan de totaalscore. Die score wordt uitgedrukt in sterren. Maximaal zijn er vijf sterren te behalen.

HQ DOW Diamond Center
Het onderkomen van DOW is gelegen naast de Westerscheldetunnel op het nieuwe Maintenance Value Park, dat door Cordeel is ontwikkeld en gebouwd. Alle bedrijven en ondersteunende diensten van DOW Chemicals kunnen sinds de komst van het nieuwe kantoor op minimale afstand van het de plant werken. Het kantoor bestaat uit vier verdiepingen met een open structuur en biedt medewerkers van DOW een comfortabele en veilige werkplek, die voldoet aan de hedendaagse regelgeving. Veiligheid en duurzaamheid is een belangrijk begrip.

Andere nieuwsberichten