excelsior-rotterdam.jpg

Excelsior zet volgende stap in stadionontwikkeling en sluit belangrijke samenwerking

Excelsior Rotterdam gaat de volgende fase in voor een nieuw stadion en heeft een intentie-overeenkomst getekend met een ontwikkel- en bouwteam van drie partijen. Samen met Cordeel, Stebru en Impact vastgoed wordt de Excelsior Realisatie Combinatie (‘ERC’) gevormd, waarmee de volgende stap in het ontwikkelproces wordt gezet.

Partnership
Voorzitter Bob de Lange: "Met Cordeel, Stebru en Impact vastgoed hebben we een unieke combinatie van drie gerenommeerde marktpartijen, die allemaal voor dit project relevante expertise inbrengen. Nadat het College van B&W van de gemeente Rotterdam zich in mei 2020 positief uitsprak over de gemaakte Stedenbouwkundige Verkenning, heeft Excelsior Rotterdam een selectieproces in gang gezet om de plannen met enkele marktpartijen uit te werken. We zijn zeer erkentelijk dat we partners gevonden hebben die zich vanuit ons motto ‘samen sterk’ verbinden aan onze plannen.’’

Oog voor de omgeving
"De ervaringen in de afgelopen maanden hebben aangetoond dat we vanuit een sterke, gelijkwaardige en gezamenlijke basis werken. Ons doel is een ontwikkeling in eigen beheer ‘voor en door Excelsior’, die ons in staat stelt onze toekomst veilig te stellen. In het belang van Excelsior, maar ook met oog voor de omgeving en de functie die Excelsior daarin nu al speelt en in de toekomst nog meer kan spelen. Een unieke plek waar wonen, sporten en maatschappelijke voorzieningen verenigd zijn in een groene omgeving.’’

Gecombineerde expertise
Ook de drie markpartijen zijn blij met de samenwerking: "We zijn verheugd dat wij samen met Excelsior Rotterdam onze schouders onder de uitwerking van de toekomstplannen gaan zetten’’, zegt directeur Marco Praagman namens de Excelsior Realisatie Combinatie. ,,We vinden het een schitterende kans om deze prominente locatie, de entree tot de stad waar dagelijks duizenden mensen langskomen, een nieuw gezicht te geven met een unieke combinatie van functies. Wij denken dat we door onze gecombineerde expertise van Excelsior en onze bedrijven, gefundeerd op Rotterdamse nuchterheid, tot een haalbare ontwikkeling gaan komen. Wij verwachten dat we aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan-traject voor de stadionvernieuwing kunnen starten.’’

Visie
Bob de Lange: "Wij hebben als club de ambitie om in de toekomst financieel gezien minder afhankelijk te zijn van sportieve prestatie. In een bredere gebiedsvisie biedt de grondpositie van Excelsior een enorm potentieel om de begroting van de club op een structurele en duurzame manier te versterken. Niet-voetbal gerelateerde inkomsten moeten ervoor zorgen dat Excelsior de gewenste stappen kan zetten, met behoud van haar karakter, functies en rol in de buurt en gemeenschap.’’

Professionaliseringsslag
Algemeen directeur Daan Bovenberg vult aan: "Daarnaast biedt de ontwikkeling voor ons als voetbalclub de mogelijkheid om een enorme professionaliseringsslag te maken. Om onze ambities te kunnen realiseren, zullen we op het gebied van faciliteiten echt de volgende stap moeten zetten. Bovendien kunnen we met unieke concepten geïntegreerd in ons stadion nog veel verdergaan dan de normale faciliteiten die je rond een voetbalclub treft. Door slim te zijn, vooruit te denken en inventief te zijn, gaan we samen met alles en iedereen om ons heen echt op zoek naar het maximale resultaat.’’

Partners en stakeholders
"In de afgelopen periode hebben we er veel tijd ingestoken om alle stakeholders in de directe omgeving mee te nemen in het verhaal’’, stelt Bob de Lange. "We praten al die tijd niet alleen over een stadionontwikkeling maar daadwerkelijk over een stadion- én gebiedsontwikkeling, die we samen met de gemeente oppakken. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar het creëren van win-winsituaties voor alle partijen om ons heen. Er zijn meerdere partijen in de omgeving met plannen en ambities die met elkaar verbonden kunnen worden. Deze dialoog zullen we nadrukkelijk blijven zoeken.’’

Externe expertise
In de fase die aanbreekt, speelt ook het bijpraten van onze businessclub een belangrijke rol. Daan Bovenberg: "We komen langzaam op een punt dat externe expertise gevraagd wordt. Voor het inschakelen van specifieke kennis en kunde en het uitzetten van toekomstige opdrachten, kijken we primair naar partijen die in ons zakelijk netwerk aanwezig zijn. Ook dit verhaal zullen we komende maanden verder uitwerken. Onze doelstelling is om een prachtige ontwikkeling voor Excelsior te realiseren samen met iedereen die onze club een warm hart toedraagt.’’

Te nemen stappen
In de komende maanden werken we aan een stedenbouwkundig plan en businesscase; die zullen uiteindelijk de basis vormen voor een nieuw bestemmingsplan. Door middel van workshops, een enquête en informatiebijeenkomsten worden omwonenden, supporters en andere belanghebbenden en belangstellenden betrokken bij de inhoud van het stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat we aan het einde van dit jaar de procedure voor een nieuw bestemmingsplan starten.

Andere nieuwsberichten