KC Hellevoetsluis

Handtekening voor project Kind Centrum Hellevoetsluis is gezet!

Wethouder Hans van der Velde van Gemeente Hellevoetsluis en CEO Erik De Bruyn van Cordeel Nederland hebben gisteren de continuerende samenwerking bekrachtigd door middel van een handtekening voor de bouw van het nieuwe project Kind Centrum aan de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis. Het KC is zal naast het reeds door Cordeel in aanbouw zijnde Sportcomplex gerealiseerd worden. Het ondertekenen is gebeurd in bijzijn van de wethouders, ambtenaren, adviseurs, directieleden van de te vestigen basisscholen en het bouwteam.

Het Kind Centrum is een onderwijsgebouw waarin de drie schoolgemeenschappen RKBS Hendrik Boogaard, OBS Montessorischool Hellevoetsluis en CBS De Bronn tezamen met kinderdagverblijf/BSO De Kinderkoepel uit de omliggende wijken gaan huisvesten. 
Wethouder Van der Velde sprak de aanwezigen toe. Hij dankte alle betrokkenen in het traject tot nu toe hartelijk voor hun bijdrage in de voor- & ontwerpfase. Tijdens het voorbereiden op zijn speech kwam er een vraag bij hem boven: “wat maakt van een goede schoolgemeenschap een goede school?” Diverse aanwezigen gaven antwoorden welke op dat moment het eerste bij hen bovenkwam. Uit alle antwoorden was een gemene deler te horen: ‘een fijne omgeving waarin de kinderen de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen.’

Het Design & Build (UAV-GC) project wordt, net als het naastgelegen multifunctioneel sportcomplex, in opdracht van Gemeente Hellevoetsluis gebouwd. 
 

Andere nieuwsberichten