budalys_kortrijk_2.jpg

Win-winsituatie woonzorgcentrum en ondergrondse parking

Cordeel bouwt Budalys en Budabrug in Kortrijk

Aan de Dam in Kortrijk hebben we ondergrondse parking Budabrug gebouwd met daarboven woonzorgcentrum Budalys: 48 aanleunwoningen met restaurant, centrale keuken, fitness, kantoren, fietsenstalling. We verzorgden ook de inrichting van de omgeving.
budalys_kortrijk_1.jpg
budalys_kortrijk_5.jpg

Projectkenmerken

Projectnaam
Cordeel bouwt Budalys en Budabrug in Kortrijk
Locatie
Hoek Budastraat – Dam - Kortrijk
Opdrachtgever
Woon en Zorg H. Hart
Categorie
Zorg
Architect
Buro II
Uitvoeringsperiode
Opgeleverd

Publiek-private samenwerking

Het project kwam tot stand in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) met Woon en Zorg H. Hart. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beide partijen was het mogelijk om zaken als de technische installaties, exploitatie en veiligheid zodanig te realiseren dat een gezamenlijke win-winsituatie werd bereikt. Hierdoor is er sprake van een bijzonder duurzame investering, waar de bewoners van Budalys nu en in de toekomst van profiteren.